SpöksvampUG 3

Alltid HN Medelstor Växt

Init +0; Sinnen nattsyn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 14, beröring 10, handfallen 14
(+4 hårdhud)

lp 15 (2 LT)

Fast +6, Ref +0, Vilja +0

Fart 6 m

Närstrid bett +3 (1t6+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +3

Grundegenskaper Sty 14, Hän 10, Fys 16, Int 2, Vis 11, Uts 9

Särdrag växt, förstärkt osynlighet

Knep Vaksam

Färdigheter Lyssna +4, Smyga +6, Upptäcka +4

Uppgradering 3–4 (Medelstor); 5–6 (Stor)