FasspindelUG 5

Alltid HN Stor Magisk best

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +1, Upptäcka +4

Språk

PK 15, beröring 12, handfallen 12
(-1 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 42 (5 LT)

Fast +7, Ref +7, Vilja +2

Fart 12 m, klättra 6 m

Närstrid bett +7 (1t6+4 plus gift)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +12

Speciella handlingar eterhopp

Grundegenskaper Sty 17, Hän 17, Fys 16, Int 7, Vis 13, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ, Förmågefokus (gift)

Färdigheter Klättra +11, Smyga +11, Upptäcka +4

Uppgradering 6–8 (Stor); 9–15 (Jättestor)