KrigsponnyUG 1/2

Medelstor Djur

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +5, Upptäcka +5

Språk

PK 13, beröring 11, handfallen 12
(+1 Hän, +2 hårdhud)

lp 13 (2 LT)

Fast +5, Ref +4, Vilja +0

Fart 12 m

Närstrid 2 hovar +3 (1t3+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +3

Grundegenskaper Sty 15, Hän 13, Fys 14, Int 2, Vis 11, Uts 4

Knep Uthållighet

Färdigheter Lyssna +5, Upptäcka +5