PurpurmaskUG 12

Alltid HN Gigantisk Magisk best

Init -2; Sinnen vibrakänsla 18 meter; Lyssna +18, Upptäcka -1

Språk

PK 19, beröring 4, handfallen 19
(-4 storlek, -2 Hän, +15 hårdhud)

lp 200 (16 LT)

Fast +17, Ref +8, Vilja +4

Fart 6 m, gräva 6 m, simma 3 m

Närstrid bett +25 (2t8+12) och stick +20 (2t6+6 plus gift)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +16; Brottning +40

Attackalternativ Fruktansvärt slag, Klyvning, Förbättrad tjurrusning, Kraftslag, förbättrat grepp, svälja hel

Grundegenskaper Sty 35, Hän 6, Fys 25, Int 1, Vis 8, Uts 8

Knep Fruktansvärt slag, Förbättrad tjurrusning, Klyvning, Kraftslag, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (stick)

Färdigheter Lyssna +18, Simma +20

Uppgradering 16–32 (Gigantisk); 33–48 (Kollosal)