KvasitUG 2

Alltid KO Pytteliten Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket, Avgrundiska

PK 18, beröring 15, handfallen 15
(+2 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 13 (3 LT); SR 5/godhet eller kallt järn; snabbläkning 2

Immun gift

Motstår eld 10

Fast +3, Ref +6, Vilja +4

Fart 6 m, flyga 15 m (perfekt)

Närstrid 2 klor +8 (1t3-1 plus gift) och bett +3 (1t4-1)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +3; Brottning -6

Speciella handlingar ändra form

Formelliknande förmågor (KG 6):

Obegränsat—upptäcka godhet, upptäcka magi, osynlighet (endast sig själv)

1/dygn—injaga fruktan (som formeln, förutom att området är 9 meters radie runt monstret) (SG 11)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 8, Hän 17, Fys 10, Int 10, Vis 12, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ, Vapenfiness

Färdigheter Bluffa +6, Diplomati +2, Formelkännedom +6, Förklädnad +0 (+2 vid skådespel), Gömma sig +17, Kunskap (en valfri) +6, Kuva +2, Leta +6, Lyssna +7, Smyga +9, Upptäcka +6

Uppgradering 4–6 (Pytteliten)

Gradjustering - (förbättrad förtrogen)