RakshasaUG 10

Alltid LO Medelstor Utomvärlding (Infödd)

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +13, Upptäcka +11

Språk Allmänspråket, Infernaliska, Underjordiska

PK 21, beröring 12, handfallen 19; Ducka
(+2 Hän, +9 hårdhud)

lp 52 (7 LT); SR 15/godhet och stickvapen

FM 27

Fast +8, Ref +7, Vilja +6

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +8 (1t4+1) och bett +3 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +8

Speciella handlingar byta form

Exempel på kända trollkonstnärformler (KG 7):

0 (6/dygn)—upptäcka magi, ljus, magikerhand, budskap, läsa magi, motståndskraft, utmattande beröring

1 (7/dygn)—förhäxa person, magikerpansar, trollpil, sköld, tyst illusion

2 (7/dygn)—björnhårdhet, osynlighet, melfs syrapil

3 (5/dygn)—skynda, förslag

Grundegenskaper Sty 12, Hän 14, Fys 16, Int 13, Vis 13, Uts 17

Knep Ducka, Stridskastning, Vaksam

Färdigheter Bluffa +17, Diplomati +7, Formelkännedom +11, Förklädnad +17 (+19 vid skådespel), Insikt +11, Koncentration +13, Kuva +5, Lyssna +13, Smyga +13, Uppträda (talekonst) +13, Upptäcka +11

Gradjustering +7