RåttsvärmUG 2

Alltid HN Pytteliten Djur (Svärm)

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +7

Språk

PK 14, beröring 14, handfallen 12
(+2 storlek, +2 Hän)

lp 13 (4 LT)

Motstår halv skada från hugg- och stickvapen

Fast +4, Ref +6, Vilja +2

Fart 4 m, klättra 4 m

Utrymme 2 m; Räckvidd 0 m

Grundattack +3; Brottning -

Grundegenskaper Sty 2, Hän 15, Fys 10, Int 2, Vis 12, Uts 2

Särdrag svärm

Knep Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Balansera +10, Gömma sig +14, Klättra +10, Lyssna +6, Simma +10, Upptäcka +7