RavidUG 5

Alltid HN Medelstor Utomvärlding (Besökare)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 25, beröring 10, handfallen 25
(+15 hårdhud)

lp 16 (3 LT)

Immun eld

Fast +4, Ref +3, Vilja +4

Fart 6 m, flyga 18 m (perfekt)

Närstrid svanssmäll +4 (1t6+1 plus positiv livskraft) och klo +2 (1t4 plus positiv livskraft); eller

Närstrid svansberöring +4 (positiv livskraft) och kloberöring +2 (positiv livskraft)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +4

Speciella handlingar animera föremål

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 7, Vis 12, Uts 14

Särdrag flygförmåga

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack

Färdigheter Gömma sig +6, Lyssna +7, Repanvändning +0 (+2 binda någon), Smyga +6, Upptäcka +7, Utbrytarkonst +6, Vildmarkskännedom +7

Uppgradering 4 (Medelstor); 5–9 (Stor)