Röd drake, VuxenUG 15

Alltid KO Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +31, Upptäcka +31

Aura skräckinjagande närvaro (SG 24)

Språk Drakspråket

PK 29, beröring 8, handfallen 29
(-2 storlek, +21 hårdhud)

lp 253 (22 LT); SR 5/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 21

Fast +18, Ref +13, Vilja +17

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +32 (2t8+11) och 2 klor +30 (2t6+5) och 2 vingar +29 (1t8+5) och svanssmäll +29 (2t6+16)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +22; Brottning +41

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av eld 12t10, SG 26), krossa 2t8+16 (SG 26)

Formelliknande förmågor (KG 7):

6/dygn—hitta föremål

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 7):

()—

Grundegenskaper Sty 33, Hän 10, Fys 21, Int 16, Vis 19, Uts 16

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Bluffa +16, Diplomati +16, Hoppa +24, Insikt +17, Koncentration +18, Kunskap (två valfria) +28, Kuva +16, Leta +28, Lyssna +31, Manipulera magiska föremål +16, Upptäcka +31, Utbrytarkonst +13, Värdera +16

Uppgradering 23–24 (Jättestor)