Röd drake, MedelåldersUG 18

Alltid KO Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +34, Upptäcka +34

Aura skräckinjagande närvaro (SG 26)

Språk Drakspråket

PK 32, beröring 8, handfallen 32
(-2 storlek, +24 hårdhud)

lp 312 (25 LT); SR 10/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 23

Fast +20, Ref +14, Vilja +18

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +35 (2t8+11) och 2 klor +33 (2t6+5) och 2 vingar +32 (1t8+5) och svanssmäll +32 (2t6+16)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +25; Brottning +44

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av eld 14t10, SG 28), krossa 2t8+16 (SG 28)

Formelliknande förmågor (KG 9):

7/dygn—hitta föremål

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 9):

()—

Grundegenskaper Sty 33, Hän 10, Fys 23, Int 18, Vis 19, Uts 18

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Bluffa +21, Diplomati +21, Hoppa +28, Insikt +21, Koncentration +23, Kunskap (två valfria) +32, Kuva +21, Leta +32, Lyssna +34, Manipulera magiska föremål +21, Upptäcka +34, Utbrytarkonst +17, Värdera +21

Uppgradering 26–27 (Jättestor)