Röd drake, GammalUG 20

Alltid KO Gigantisk Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +38, Upptäcka +38

Aura skräckinjagande närvaro (SG 29)

Språk Drakspråket

PK 33, beröring 6, handfallen 33
(-4 storlek, +27 hårdhud)

lp 378 (28 LT); SR 10/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 24

Fast +23, Ref +16, Vilja +21

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +37 (4t6+12) och 2 klor +35 (2t8+6) och 2 vingar +34 (2t6+6) och svanssmäll +34 (2t8+18)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +28; Brottning +52

Speciella handlingar andedräktsvapen (18 meter kon av eld 16t10, SG 31), krossa 4t6+18 (SG 31), svanssvep 2t6+18 (SG 31)

Formelliknande förmågor (KG 11):

8/dygn—hitta föremål

3/dygn—förslag (SG 18)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 11):

()—

Grundegenskaper Sty 35, Hän 10, Fys 25, Int 20, Vis 21, Uts 20

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +26, Diplomati +27, Hoppa +33, Insikt +27, Koncentration +29, Kunskap (två valfria) +36, Kuva +27, Leta +36, Lyssna +38, Manipulera magiska föremål +27, Upptäcka +38, Utbrytarkonst +22, Värdera +26

Uppgradering 29–30 (Gigantisk)