Röd drake, Mycket ungUG 5

Alltid KO Stor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +16, Upptäcka +16

Språk Drakspråket

PK 18, beröring 9, handfallen 18
(-1 storlek, +9 hårdhud)

lp 95 (10 LT)

Immun eld, sömn, förlamning

Fast +10, Ref +7, Vilja +8

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +15 (2t6+5) och 2 klor +12 (1t8+2) och 2 vingar +12 (1t6+2) och svanssmäll +12 (1t8+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +10; Brottning +19

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av eld 4t10, SG 18)

Grundegenskaper Sty 21, Hän 10, Fys 17, Int 12, Vis 13, Uts 12

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Bluffa +5, Diplomati +5, Hoppa +9, Insikt +6, Koncentration +8, Kunskap (en valfri) +14, Kuva +6, Leta +14, Lyssna +16, Manipulera magiska föremål +5, Upptäcka +16, Utbrytarkonst +4, Värdera +5

Uppgradering 11–12 (Stor)

Gradjustering +5