Röd drake, ÅldradUG 24

Alltid KO Gigantisk Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +49, Upptäcka +49

Aura skräckinjagande närvaro (SG 35)

Språk Drakspråket

PK 42, beröring 6, handfallen 42
(-4 storlek, +36 hårdhud)

lp 610 (37 LT); SR 20/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 30

Fast +30, Ref +20, Vilja +27

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +49 (4t6+15) och 2 klor +47 (2t8+7) och 2 vingar +46 (2t6+7) och svanssmäll +46 (2t8+22)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +37; Brottning +64

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av eld 22t10, SG 38), krossa 4t6+22 (SG 38), svanssvep 2t6+22 (SG 38)

Formelliknande förmågor (KG 17):

11/dygn—hitta föremål

3/dygn—förslag (SG 20)

1/dygn—vägvisning

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 17):

()—

Grundegenskaper Sty 41, Hän 10, Fys 31, Int 24, Vis 25, Uts 24

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +42, Diplomati +42, Hoppa +50, Insikt +42, Koncentration +46, Kunskap (tre valfria) +47, Kuva +42, Leta +47, Lyssna +49, Manipulera magiska föremål +42, Upptäcka +49, Utbrytarkonst +35, Värdera +42

Uppgradering 38–39 (Gigantisk)