Röd drake, Ung vuxenUG 13

Alltid KO Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +26, Upptäcka +26

Aura skräckinjagande närvaro (SG 21)

Språk Drakspråket

PK 26, beröring 8, handfallen 26
(-2 storlek, +18 hårdhud)

lp 218 (19 LT); SR 5/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 19

Fast +16, Ref +11, Vilja +13

Svaghet sårbar mot köld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +28 (2t8+10) och 2 klor +26 (2t6+5) och 2 vingar +25 (1t8+5) och svanssmäll +25 (2t6+15)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +19; Brottning +37

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av eld 10t10, SG 24), krossa 2t8+15 (SG 24)

Formelliknande förmågor (KG 5):

5/dygn—hitta föremål

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 5):

()—

Grundegenskaper Sty 31, Hän 10, Fys 21, Int 14, Vis 15, Uts 14

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +11, Diplomati +11, Hoppa +19, Insikt +12, Koncentration +15, Kunskap (två valfria) +24, Kuva +12, Leta +24, Lyssna +26, Manipulera magiska föremål +11, Upptäcka +26, Utbrytarkonst +9, Värdera +11

Uppgradering 20–21 (Jättestor)