RostmonsterUG 3

Alltid HN Medelstor Vidunder

Init +3; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 18, beröring 13, handfallen 15
(+3 Hän, +5 hårdhud)

lp 27 (5 LT)

Fast +2, Ref +4, Vilja +5

Fart 12 m

Närstrid antennberöring +3 (rosta) och bett -2 (1t3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +3

Grundegenskaper Sty 10, Hän 17, Fys 13, Int 2, Vis 13, Uts 8

Knep Spåra, Vaksam

Färdigheter Lyssna +7, Upptäcka +7

Uppgradering 6–8 (Medelstor); 9–15 (Stor)