Haj, JättestorUG 4

Jättestor Djur (Vattenlevande)

Init +6; Sinnen blindkänsla, känsligt väderkorn; Lyssna +10, Upptäcka +10

Språk

PK 15, beröring 10, handfallen 13
(-2 storlek, +2 Hän, +5 hårdhud)

lp 65 (10 LT)

Fast +11, Ref +9, Vilja +4

Fart simma 18 m

Närstrid bett +10 (2t6+7)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +7; Brottning +20

Grundegenskaper Sty 21, Hän 15, Fys 15, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Förbättrat initiativ, Järnvilja, Rejäl fasthet, Vaksam

Färdigheter Lyssna +10, Simma +13, Upptäcka +10

Uppgradering 11–17 (Jättestor)