Haj, StorUG 2

Stor Djur (Vattenlevande)

Init +6; Sinnen blindkänsla, känsligt väderkorn; Lyssna +8, Upptäcka +7

Språk

PK 15, beröring 11, handfallen 13
(-1 storlek, +2 Hän, +4 hårdhud)

lp 38 (7 LT)

Fast +8, Ref +7, Vilja +3

Fart simma 18 m

Närstrid bett +7 (1t8+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +12

Grundegenskaper Sty 17, Hän 15, Fys 13, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Förbättrat initiativ, Rejäl fasthet, Vaksam

Färdigheter Lyssna +8, Simma +11, Upptäcka +7

Uppgradering 8–9 (Stor)