Silverdrake, UrgammalUG 23

Alltid LG Gigantisk Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +47, Upptäcka +47

Aura skräckinjagande närvaro (SG 35)

Språk Drakspråket

PK 39, beröring 6, handfallen 39
(-4 storlek, +33 hårdhud)

lp 459 (34 LT); SR 15/magi

Immun syra, köld, sömn, förlamning

FM 29

Fast +26, Ref +19, Vilja +27

Svaghet sårbar mot eld

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +43 (4t6+12) och 2 klor +41 (2t8+6) och 2 vingar +40 (2t6+6) och svanssmäll +40 (2t8+18)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +34; Brottning +58

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av förlamande gas eller 18 meter kon av köld 20t8, SG 34), krossa 4t6+18 (SG 34), svanssvep 2t6+18 (SG 34), ändra form

Formelliknande förmågor (KG 15):

3/dygn—dimmoln, styra vindar

2/dygn—fjäderlätt

1/dygn—styra vädret

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 15):

()—

Grundegenskaper Sty 35, Hän 10, Fys 25, Int 26, Vis 27, Uts 26

Särdrag gå på moln

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +44, Diplomati +44, Förklädnad +44, Hoppa +48, Insikt +44, Koncentration +43, Kunskap (tre valfria) +45, Kuva +44, Leta +45, Lyssna +47, Manipulera magiska föremål +44, Upptäcka +47, Utbrytarkonst +36

Uppgradering 35–36 (Gigantisk)