Silverdrake, UråldrigUG 26

Alltid LG Kollosal Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +55, Upptäcka +55

Aura skräckinjagande närvaro (SG 40)

Språk Drakspråket

PK 41, beröring 2, handfallen 41
(-8 storlek, +39 hårdhud)

lp 660 (40 LT); SR 20/magi

Immun syra, köld, sömn, förlamning

FM 32

Fast +32, Ref +22, Vilja +32

Svaghet sårbar mot eld

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +49 (4t8+16) och 2 klor +47 (4t6+8) och 2 vingar +46 (2t8+8) och svanssmäll +46 (4t6+24)

Utrymme 6 m; Räckvidd 4 m (6 m med bett)

Grundattack +40; Brottning +72

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (21 meter kon av förlamande gas eller 21 meter kon av köld 24t8, SG 40), krossa 4t6+24 (SG 40), svanssvep 2t6+24 (SG 40), ändra form

Formelliknande förmågor (KG 19):

3/dygn—dimmoln, styra vindar

2/dygn—fjäderlätt

1/dygn—styra vädret, omvänd gravitation

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 19):

()—

Grundegenskaper Sty 43, Hän 10, Fys 31, Int 30, Vis 31, Uts 30

Särdrag gå på moln

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Stridsreflexer, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +53, Diplomati +53, Förklädnad +53, Hoppa +59, Insikt +53, Koncentration +53, Kunskap (fem valfria) +53, Kuva +53, Leta +53, Lyssna +55, Manipulera magiska föremål +53, Upptäcka +55, Utbrytarkonst +43

Uppgradering 41+ (Kollosal)