Silverdrake, OmogenUG 10

Alltid LG Stor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +25, Upptäcka +25

Språk Drakspråket

PK 24, beröring 9, handfallen 24
(-1 storlek, +15 hårdhud)

lp 152 (16 LT)

Immun syra, köld, sömn, förlamning

Fast +13, Ref +10, Vilja +14

Svaghet sårbar mot eld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +20 (2t6+4) och 2 klor +18 (1t8+2) och 2 vingar +17 (1t6+2) och svanssmäll +17 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +16; Brottning +24

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av förlamande gas eller 12 meter kon av köld 8t8, SG 21), ändra form

Formelliknande förmågor (KG 4):

2/dygn—fjäderlätt

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 3):

()—

Grundegenskaper Sty 19, Hän 10, Fys 17, Int 18, Vis 19, Uts 18

Särdrag gå på moln

Knep Förbättrat initiativ, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +15, Diplomati +16, Förklädnad +15, Hoppa +15, Insikt +16, Koncentration +15, Kunskap (två valfria) +23, Kuva +16, Leta +23, Lyssna +25, Manipulera magiska föremål +15, Upptäcka +25, Utbrytarkonst +12

Uppgradering 17–18 (Stor)