Silverdrake, Mycket ungUG 5

Alltid LG Medelstor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +17, Upptäcka +17

Språk Drakspråket

PK 19, beröring 10, handfallen 19
(+9 hårdhud)

lp 85 (10 LT)

Immun syra, köld, sömn, förlamning

Fast +9, Ref +7, Vilja +9

Svaghet sårbar mot eld

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +13 (1t8+2) och 2 klor +10 (1t6+1) och 2 vingar +10 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +10; Brottning +12

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter kon av förlamande gas eller 9 meter kon av köld 4t8, SG 17), ändra form

Grundegenskaper Sty 15, Hän 10, Fys 15, Int 14, Vis 15, Uts 14

Särdrag gå på moln

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Bluffa +7, Diplomati +8, Förklädnad +7, Hoppa +7, Insikt +8, Koncentration +8, Kunskap (två valfria) +15, Kuva +8, Leta +15, Lyssna +17, Manipulera magiska föremål +7, Upptäcka +17, Utbrytarkonst +6

Uppgradering 11–12 (Medelstor)

Gradjustering +4