Silverdrake, ÅldradUG 24

Alltid LG Gigantisk Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +51, Upptäcka +51

Aura skräckinjagande närvaro (SG 37)

Språk Drakspråket

PK 42, beröring 6, handfallen 42
(-4 storlek, +36 hårdhud)

lp 573 (37 LT); SR 20/magi

Immun syra, köld, sömn, förlamning

FM 30

Fast +29, Ref +20, Vilja +29

Svaghet sårbar mot eld

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +48 (4t6+14) och 2 klor +46 (2t8+7) och 2 vingar +45 (2t6+7) och svanssmäll +45 (2t8+21)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +37; Brottning +63

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av förlamande gas eller 18 meter kon av köld 22t8, SG 37), krossa 4t6+21 (SG 37), svanssvep 2t6+21 (SG 37), ändra form

Formelliknande förmågor (KG 17):

3/dygn—dimmoln, styra vindar

2/dygn—fjäderlätt

1/dygn—styra vädret

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 17):

()—

Grundegenskaper Sty 39, Hän 10, Fys 29, Int 28, Vis 29, Uts 28

Särdrag gå på moln

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +49, Diplomati +49, Förklädnad +49, Hoppa +54, Insikt +49, Koncentration +49, Kunskap (fyra valfria) +49, Kuva +49, Leta +49, Lyssna +51, Manipulera magiska föremål +49, Upptäcka +51, Utbrytarkonst +40

Uppgradering 38–39 (Gigantisk)