Sexhövdad pyrohydraUG 7

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best (Eld)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +7

Språk

PK 16, beröring 9, handfallen 15
(-2 storlek, +1 Hän, +7 hårdhud)

lp 66 (6 LT); snabbläkning 16

Fast +10, Ref +6, Vilja +4

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 6 bett +8 (1t10+3)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +17

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 17, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Järnvilja, Stridsreflexer, Tålighet, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Lyssna +6, Simma +11, Upptäcka +7