SkumUG 2

Vanligtvis LO Medelstor Vidunder (Vattenlevande)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk Vattuspråk

PK 13, beröring 11, handfallen 12
(+1 Hän, +2 hårdhud)

lp 11 (2 LT)

Fast +1, Ref +1, Vilja +3

Fart 6 m, simma 12 m

Närstrid bett +5 (2t6+4) och 2 klor +0 (1t4+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +5

Attackalternativ riva 1t6+2

Grundegenskaper Sty 19, Hän 13, Fys 13, Int 10, Vis 10, Uts 6

Särdrag amfibie

Knep Vaksam

Färdigheter Gömma sig +6, Lyssna +7, Simma +12, Smyga +6, Upptäcka +7

Uppgradering 3–4 (Medelstor); 5–6 (Stor)

Gradjustering +3