Giftorm, StorUG 2

Stor Djur

Init +7; Sinnen väderkorn; Lyssna +5, Upptäcka +6

Språk

PK 15, beröring 12, handfallen 12
(-1 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 13 (3 LT)

Fast +3, Ref +6, Vilja +2

Fart 6 m, klättra 6 m, simma 6 m

Närstrid bett +4 (1t4 plus gift)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +6

Grundegenskaper Sty 10, Hän 17, Fys 11, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Förbättrat initiativ, Vapenfiness

Färdigheter Balansera +11, Gömma sig +8, Klättra +11, Lyssna +5, Simma +8, Upptäcka +6