Giftorm, LitenUG 1/2

Liten Djur

Init +3; Sinnen väderkorn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 17, beröring 14, handfallen 14
(+1 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 4 (1 LT)

Fast +2, Ref +5, Vilja +1

Fart 6 m, klättra 6 m, simma 6 m

Närstrid bett +4 (1t2-2 plus gift)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +0; Brottning -6

Grundegenskaper Sty 6, Hän 17, Fys 11, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Vapenfiness

Färdigheter Balansera +11, Gömma sig +11, Klättra +11, Lyssna +7, Simma +6, Upptäcka +7