Giftorm, PyttelitenUG 1/3

Pytteliten Djur

Init +3; Sinnen väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk

PK 17, beröring 15, handfallen 14
(+2 storlek, +3 Hän, +2 hårdhud)

lp 1 (1/4 LT)

Fast +2, Ref +5, Vilja +1

Fart 4 m, klättra 4 m, simma 4 m

Närstrid bett +5 (1 plus gift)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -11

Grundegenskaper Sty 4, Hän 17, Fys 11, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Vapenfiness

Färdigheter Balansera +11, Gömma sig +15, Klättra +11, Lyssna +6, Simma +5, Upptäcka +6