SpindelsvärmUG 1

Alltid HN Nätt Ohyra (Svärm)

Init +3; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 9 meter; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 17, beröring 17, handfallen 14
(+4 storlek, +3 Hän)

lp 9 (2 LT)

Immun vapenskada

Fast +3, Ref +3, Vilja +0

Fart 6 m, klättra 6 m

Utrymme 2 m; Räckvidd 0 m

Grundattack +1; Brottning -

Grundegenskaper Sty 1, Hän 17, Fys 10, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag svärm, ohyra

Knep

Färdigheter Klättra +11, Lyssna +4, Upptäcka +4