Bläckfisk, 10-armadUG 1

Medelstor Djur (Vattenlevande)

Init +3; Sinnen nattsyn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 16, beröring 13, handfallen 13
(+3 Hän, +3 hårdhud)

lp 13 (3 LT)

Fast +3, Ref +6, Vilja +2

Fart simma 18 m

Närstrid armar +4 (0) och bett -1 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +8*

Attackalternativ förbättrat grepp

Speciella handlingar bläckmoln, vattenstråle

Grundegenskaper Sty 14, Hän 17, Fys 11, Int 1, Vis 12, Uts 2

Knep Uthållighet, Vaksam

Färdigheter Lyssna +7, Simma +10, Upptäcka +7

Uppgradering 4–6 (Medelstor); 7–11 (Stor)