ÅngmefitUG 3

Vanligtvis HN Liten Utomvärlding (Besökare, Eld)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket, Eldiska

PK 16, beröring 12, handfallen 15; Ducka
(+1 storlek, +1 Hän, +4 hårdhud)

lp 13 (3 LT); SR 5/magi; snabbläkning 2

Immun eld

Fast +3, Ref +4, Vilja +3

Svaghet sårbar mot köld

Fart 9 m, flyga 15 m (normal)

Närstrid 2 klor +4 (1t3 plus 1t4 eld)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning -1

Speciella handlingar andedräktsvapen, frammana mefit

Formelliknande förmågor (KG 6):

1/timma—flimmer

Grundegenskaper Sty 10, Hän 13, Fys 10, Int 6, Vis 11, Uts 15

Knep Ducka, Förbättrat initiativ

Färdigheter Bluffa +8, Diplomati +4, Förklädnad +2 (+4 vid skådespel), Gömma sig +11, Lyssna +6, Repanvändning +1 (+3 binda någon), Smyga +7, Upptäcka +6, Utbrytarkonst +7

Uppgradering 4–6 (Liten); 7–9 (Medelstor)

Gradjustering +3 (följeslagare)