StrigelUG 1/2

Alltid HN Pytteliten Magisk best

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 16, beröring 16, handfallen 12
(+2 storlek, +4 Hän)

lp 5 (1 LT)

Fast +2, Ref +6, Vilja +1

Fart 3 m, flyga 12 m (normal)

Närstrid beröring +7 (sätta sig fast)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +1; Brottning -11 (+1 when attached)

Attackalternativ blodtappning

Grundegenskaper Sty 3, Hän 19, Fys 10, Int 1, Vis 12, Uts 6

Knep Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +14, Lyssna +4, Upptäcka +4