StenjätteUG 8

Vanligtvis HN Stor Jätte (Jord)

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +1, Upptäcka +12

Språk Jättespråk, Allmänspråket

PK 25, beröring 11, handfallen 23
(-1 storlek, +2 Hän, +11 hårdhud, +3 skinnpansar)

lp 119 (14 LT)

Fast +13, Ref +6, Vilja +7

Fart 9 m

Närstrid hemskeklubba +17/+12 (2t8+12); eller

Närstrid 2 smällar +17 (1t4+8)

Avstånd sten +11 (2t8+12)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +10; Brottning +22

Attackalternativ Stridsreflexer, Korthållsskytte, Kraftslag, Prickskytte

Speciella handlingar fånga stenblock

Grundegenskaper Sty 27, Hän 15, Fys 19, Int 10, Vis 12, Uts 11

Knep Järnvilja, Korthållsskytte, Kraftslag, Prickskytte, Stridsreflexer

Färdigheter Gömma sig +6, Hoppa +11, Klättra +11, Upptäcka +12

Gradjustering +4 (äldre +6)