Tiohövdad pyrohydraUG 11

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best (Eld)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +8, Upptäcka +9

Språk

PK 20, beröring 9, handfallen 19
(-2 storlek, +1 Hän, +11 hårdhud)

lp 108 (10 LT); snabbläkning 20

Fast +12, Ref +8, Vilja +3

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 10 bett +14 (1t10+5)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +10; Brottning +23

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 21, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Järnvilja, Strid i blindo, Stridsreflexer, Tålighet, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Lyssna +8, Simma +13, Upptäcka +9