TiflingUG 1/2

Vanligtvis ond Medelstor Utomvärlding (Infödd)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna -1, Upptäcka -1

Språk

PK 15, beröring 11, handfallen 14
(+1 Hän, +3 nitat läder, +1 lätt sköld)

lp 5 (1 LT)

Motstår köld 5, elektricitet 5, eld 5

Fast +3, Ref +1, Vilja -1

Fart 9 m

Närstrid värja +3 (1t6+1)

Avstånd lätt armborst +2 (1t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Speciella handlingar mörker

Grundegenskaper Sty 13, Hän 13, Fys 12, Int 12, Vis 9, Uts 6

Knep Vapenfokus (värja)

Färdigheter Bluffa +4, Fingerfärdighet +1, Gömma sig +5, Smyga +1

Gradjustering +1