PaddaUG 1/10

Nätt Djur

Init +1; Sinnen nattsyn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 15, beröring 15, handfallen 14
(+4 storlek, +1 Hän)

lp 1 (1/4 LT)

Fast +2, Ref +3, Vilja +2

Fart 1 m

Utrymme 20 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -17

Grundegenskaper Sty 1, Hän 12, Fys 11, Int 1, Vis 14, Uts 4

Särdrag amfibie

Knep Vaksam

Färdigheter Gömma sig +21, Lyssna +4, Upptäcka +4