TritonUG 2

Vanligtvis NG Medelstor Utomvärlding (Infödd, Vatten)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk Allmänspråket, Vattuspråk

PK 16, beröring 10, handfallen 16
(+6 hårdhud)

lp 16 (3 LT)

Fast +4, Ref +3, Vilja +4

Fart 1 m, simma 12 m

Närstrid treudd +4 (1t8+1)

Avstånd tungt armborst +3 (1t10)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +4

Attackalternativ Beriden strid

Formelliknande förmågor (KG 7):

1/dygn—frammana naturens allierade IV

Grundegenskaper Sty 12, Hän 10, Fys 12, Int 13, Vis 13, Uts 11

Knep Beriden strid, Förbiridning

Färdigheter Diplomati +2, Gömma sig +6, Hantverk (en valfri) +7, Insikt +7, Leta +7, Lyssna +7, Rida +6, Simma +9, Smyga +6, Upptäcka +7, Vildmarkskännedom +7 (+9 följa spår)

Uppgradering 4–9 (Medelstor)

Gradjustering +2