TroglodytzombieUG 1

Alltid NO Medelstor Vandöd

Init -2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 16, beröring 8, handfallen 16
(-2 Hän, +8 hårdhud)

lp 29 (4 LT); SR 5/huggvapen

Fast +1, Ref -1, Vilja +4

Fart 9 m

Närstrid hemskeklubba +3 (1t10+1); eller

Närstrid bett +3 (1t4+1); eller

Närstrid smäll +3 (1t6+1)

Avstånd kastspjut +0 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +3

Grundegenskaper Sty 12, Hän 7, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag endast reducerade drag, vandöd

Knep Tålighet

Färdigheter