TrollskelettUG 3

Alltid NO Stor Vandöd

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 14, beröring 12, handfallen 11
(+3 Hän, -1 storlek, +2 hårdhud)

lp 39 (6 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld

Fast +2, Ref +5, Vilja +5

Fart 9 m

Närstrid 2 klor +8 (1t6+6) och bett +3 (1t6+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +3; Brottning +13

Grundegenskaper Sty 23, Hän 16, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter