Tolvhövdad hydraUG 11

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +9, Upptäcka +10

Språk

PK 22, beröring 9, handfallen 21
(-2 storlek, +1 Hän, +13 hårdhud)

lp 129 (12 LT); snabbläkning 22

Fast +13, Ref +9, Vilja +6

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 12 bett +17 (2t8+6)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +12; Brottning +26

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer

Grundegenskaper Sty 23, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Förbättrad naturlig attack (bett), Järnvilja, Strid i blindo, Stridsreflexer, Tålighet, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Lyssna +9, Simma +14, Upptäcka +10