Vattenelementar, ÄldreUG 11

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Vatten, Besökare)

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +29, Upptäcka +29

Språk Vattuspråk

PK 23, beröring 14, handfallen 17
(-2 storlek, +6 Hän, +9 hårdhud)

lp 228 (24 LT); SR 10/–

Fast +19, Ref +16, Vilja +10

Fart 9 m, simma 36 m

Närstrid 2 smällar +25 (2t10+9)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +18; Brottning +35

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Grundegenskaper Sty 28, Hän 22, Fys 21, Int 10, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Blixtsnabba reflexer, Förbättrad fatalitet (smäll), Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Vaksam

Färdigheter Lyssna +29, Upptäcka +29

Uppgradering 25–48 (Jättestor)