Vattenelementar, MäktigUG 9

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Vatten, Besökare)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk Vattuspråk

PK 22, beröring 13, handfallen 17
(-2 storlek, +5 Hän, +9 hårdhud)

lp 199 (21 LT); SR 10/–

Fast +17, Ref +14, Vilja +9

Fart 9 m, simma 36 m

Närstrid 2 smällar +21 (2t10+8)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +15; Brottning +31

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Grundegenskaper Sty 26, Hän 20, Fys 21, Int 8, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Blixtsnabba reflexer, Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Vaksam

Färdigheter Lyssna +14, Upptäcka +14

Uppgradering 22–23 (Jättestor)