Vattenelementar, JättestorUG 7

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Vatten, Besökare)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +12

Språk Vattuspråk

PK 21, beröring 12, handfallen 17
(-2 storlek, +4 Hän, +9 hårdhud)

lp 152 (16 LT); SR 5/–

Fast +15, Ref +9, Vilja +7

Fart 9 m, simma 36 m

Närstrid 2 smällar +17 (2t10+7)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +27

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Kraftslag, Förbättrad tjurrusning

Grundegenskaper Sty 24, Hän 18, Fys 21, Int 6, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Vaksam

Färdigheter Lyssna +11, Upptäcka +12

Uppgradering 17–20 (Jättestor)