Vattenelementar, StorUG 5

Vanligtvis HN Stor Elementar (Vatten, Besökare)

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +5, Upptäcka +6

Språk Vattuspråk

PK 20, beröring 11, handfallen 18
(-1 storlek, +2 Hän, +9 hårdhud)

lp 68 (8 LT); SR 5/–

Fast +10, Ref +4, Vilja +2

Fart 6 m, simma 27 m

Närstrid 2 smällar +10 (2t8+5)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +15

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Kraftslag

Grundegenskaper Sty 20, Hän 14, Fys 19, Int 6, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning

Färdigheter Lyssna +5, Upptäcka +6

Uppgradering 9–15 (Stor)