Vattenelementar, LitenUG 1

Vanligtvis HN Liten Elementar (Vatten, Besökare)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +2, Upptäcka +3

Språk Vattuspråk

PK 17, beröring 11, handfallen 17
(+1 storlek, +6 hårdhud)

lp 11 (2 LT)

Fast +4, Ref +0, Vilja +0

Fart 6 m, simma 27 m

Närstrid smäll +4 (1t6+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -1

Attackalternativ Kraftslag

Grundegenskaper Sty 14, Hän 10, Fys 13, Int 4, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Kraftslag

Färdigheter Lyssna +2, Upptäcka +3

Uppgradering 3 (Liten)