VattenmefitUG 3

Vanligtvis HN Liten Utomvärlding (Besökare, Vatten)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket, Vattuspråk

PK 16, beröring 11, handfallen 16
(+1 storlek, +5 hårdhud)

lp 19 (3 LT); SR 5/magi; snabbläkning 2

Fast +4, Ref +3, Vilja +3

Fart 9 m, flyga 12 m (normal), simma 9 m

Närstrid 2 klor +6 (1t3+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +1

Attackalternativ Kraftslag

Speciella handlingar andedräktsvapen, frammana mefit

Formelliknande förmågor (KG 6):

1/timma—melfs syrapil

1/dygn—stinkmoln (SG 15)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 14, Hän 10, Fys 13, Int 6, Vis 11, Uts 15

Knep Kraftslag, Tålighet

Färdigheter Bluffa +8, Diplomati +4, Förklädnad +2 (+4 vid skådespel), Gömma sig +10, Lyssna +6, Repanvändning +0 (+2 binda någon), Simma +10, Smyga +6, Upptäcka +6, Utbrytarkonst +6

Uppgradering 4–6 (Liten); 7–9 (Medelstor)

Gradjustering +3 (följeslagare)