VesslaUG 1/4

Pytteliten Djur

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +1, Upptäcka +3

Språk

PK 14, beröring 14, handfallen 12
(+2 storlek, +2 Hän)

lp 2 (1/2 LT)

Fast +2, Ref +4, Vilja +1

Fart 6 m, klättra 6 m

Närstrid bett +4 (1t3-4)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -12

Attackalternativ sätta sig fast

Grundegenskaper Sty 3, Hän 15, Fys 10, Int 2, Vis 12, Uts 5

Knep Vapenfiness

Färdigheter Balansera +10, Gömma sig +11, Klättra +10, Smyga +8, Upptäcka +3