Varbjörn, björnformUG 5

Alltid LG Stor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk —; björnförståelse

PK 17, beröring 10, handfallen 16
(-1 storlek, +1 Hän, +7 hårdhud)

lp 62 (1 LT); SR 10/silver

Fast +12, Ref +6, Vilja +4

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +13 (1t8+9) och bett +11 (2t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +18

Attackalternativ Kraftslag, förbättrat grepp

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 29, Hän 13, Fys 20, Int 10, Vis 11, Uts 8

Särdrag lykantropi

Knep Järnvilja, Kraftslag, Multiattack, Springa, Spåra, Uthållighet

Färdigheter Hantera djur +3, Lyssna +4, Simma +13, Upptäcka +4

Gradjustering +3