Varbjörn, människoformUG 5

Alltid LG Medelstor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +0; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk —; björnförståelse

PK 15, beröring 10, handfallen 15
(+2 hårdhud, +3 nitat läder)

lp 62 (1 LT)

Fast +8, Ref +5, Vilja +4

Fart 9 m

Närstrid bredyxa +6 (1t12+1)

Avstånd kastyxa +5 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +6

Attackalternativ Kraftslag

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 13, Hän 11, Fys 12, Int 10, Vis 11, Uts 8

Knep Järnvilja, Kraftslag, Multiattack, Springa, Spåra, Uthållighet

Färdigheter Hantera djur +3, Lyssna +4, Simma +1, Upptäcka +4

Gradjustering +3