Varbjörn, hybridformUG 5

Alltid LG Stor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +5

Språk —; björnförståelse

PK 17, beröring 10, handfallen 16
(-1 storlek, +1 Hän, +7 hårdhud)

lp 62 (1 LT); SR 10/silver

Fast +12, Ref +6, Vilja +4

Fart 9 m

Närstrid bredyxa +11 (1t12+13) och bett +11 (1t8+4); eller

Närstrid klo +13 (1t6+9) och bredyxa +9 (1t12+4) och bett +11 (1t8+4); eller

Närstrid 2 klor +13 (1t6+9) och bett +11 (1t8+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +5; Brottning +18

Attackalternativ Kraftslag

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 29, Hän 13, Fys 20, Int 10, Vis 11, Uts 8

Särdrag lykantropi

Knep Järnvilja, Kraftslag, Multiattack, Springa, Spåra, Uthållighet

Färdigheter Hantera djur +3, Lyssna +4, Simma +9, Upptäcka +5

Gradjustering +3