Varsvin, människoformUG 4

Alltid HN Medelstor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +0; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +5, Upptäcka +4

Språk —; vildsvinsförståelse

PK 18, beröring 10, handfallen 18
(+2 hårdhud, +4 fjällpansar, +2 tung sköld)

lp 34 (1 LT); blodtörst

Fast +6, Ref +3, Vilja +3

Fart 6 m

Närstrid stridsyxa +4 (1t8+1)

Avstånd kastspjut +3 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +4

Attackalternativ Förbättrad tjurrusning, Kraftslag

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 13, Hän 11, Fys 12, Int 10, Vis 11, Uts 8

Knep Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Kraftslag, Tålighet, Vaksam

Färdigheter Hantera djur +3, Kuva +3, Lyssna +5, Upptäcka +4

Gradjustering +3